1 Λογαριασμός: Δημιουργία και εξατομίκευση

1.1 Είσοδος στην πλαφτόρμα

Η είσοδος στην πλατφόρμα της Polymnia είναι αρκετά απλή καθώς χρειάζεται η χρήση μόνο το email με το οποίο πραγματοποίησες η αίτηση σου και ένας κωδικός που είτε θα σου παραχωρηθεί από την Get Involved μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής σου είτε θα τον επιλέξεις εσύ.

  • Αρχικά συνδέεσαι στην Polymnia