Οι επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα: Μετασχηματισμός και ανάπτυξη στις νέες συνθήκες

Ο κ. Λεκκός, Chief Economist του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, στην ομιλία του αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Όπως επεσήμανε ο κ. Λέκκος, η συμφόρηση στην εφοδιαστική αλυσίδα μετά την πανδημία, η υψηλή ζήτηση αγαθών και ο μεγάλος όγκος εμπορευμάτων οδήγησαν σε υψηλό πληθωρισμό κατά τη διάρκεια του 2022, ο οποίος τώρα σταδιακά υποχωρεί. Ο κ. Λεκκός τόνισε, επίσης, ότι το 2023 στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται ύφεση της τάξης του 0,5%, ενώ ο προσδοκάται ότι θα φτάσει το 5%. Επιπλέον, ο κ. Λεκκός δήλωσε ότι ένα τεράστιο μέρος αυτού του πληθωρισμού οφείλεται στην εισαγόμενη ενέργεια και μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις για την οικονομία, όπως αύξηση των ποσοστών ανεργίας, οδηγώντας σε επιβράδυνση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Λεκκός υπογράμμισε ότι σύμφωνα με προβλέψεις ο πληθωρισμός αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται σταδιακά φτάνοντας τελικά το ποσοστό του 2,5% μέχρι το 2024.

Ο κ. Μαγγίνας, Chief Economist και επικεφαλής διεύθυνσης οικονομικής ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας στην ομιλία του αναφέρθηκε στις μακροοικονομικές εξελίξεις της ευρωπαϊκής οικονομίας και στις παγκόσμιες τάσεις. Αρχικά, ο κ. Μαγγίνας τόνισε πως ο πληθωρισμός βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 40 ετών, υπογραμμίζοντας όμως ότι παρά την άνοδο η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε σχετικά αμετάβλητη. Συνέχισε την ομιλία του περιγράφοντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στις αγορές μετοχών, όπου ανέφερε πως το ποσοστό ανεργίας βρέθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες και οι αγορές μετοχών κατάφεραν να διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της προηγούμενης δεκαετίας παρά την διόρθωση που πραγματοποιήθηκε το 2022. Παράλληλα, εστίασε στην δημοσιονομική επέκταση που παρατηρήθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19 γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του δημόσιου χρέους σε όλο τον κόσμο, ενώ υπογράμμισε ότι η εκτεταμένη περίοδος «μη-συμβατικών» μέτρων νομισματικής πολιτικής πλησιάζει στο τέλος της. Τέλος, ο κ. Μαγγίνας ανέφερε πως η ισχυρή ανάκαμψη που ακολούθησε την κρίση του Covid-19 σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ενεργειακή κρίση οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται να επιβραδυνθεί μέσα στο 2023.

Η κα. Κουρκουλή, επικεφαλής του τμήματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας της Alpha Bank, πραγματοποίησε ομιλία σχετικά με τις προκλήσεις ενσωμάτωσης των παραγόντων ESG στον τραπεζικό τομέα. Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από σημαντικές αλλαγές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές αγγίζουν μια ευρεία ατζέντα, όπως το υπόβαθρο της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής, τις πρωτοβουλίες και τα πρότυπα του ESG, τις κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και τη σύνταξη και εφαρμογή μιας σαφούς στρατηγικής μετάβασης. Συνέχισε τονίζοντας πως οι έννοιες της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής δεν είναι καινούργιες για τις τράπεζες ή την οικονομία, παρόλα αυτά μια σειρά διεθνών συμφωνιών (Paris Agreement και EU Green Deal μεταξύ άλλων) επιτάχυνε την ανάγκη για μετασχηματισμό. Παράλληλα, η κα. Κουρκουλή υπογράμμισε πως τα τρέχοντα πρότυπα ESG επικεντρώνονται στις τράπεζες επειδή αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης της οικονομίας και οι ρυθμιστικές αρχές, οι κυβερνήσεις, οι επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη αυξάνουν την πίεση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς θεωρούν την πίεση ως το κύριο εργαλείο για την προώθηση της αλλαγής. Επίσης, ανέφερε ότι οι προσδοκίες των εποπτικών αρχών σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως εκφράζονται από την ΕΚΤ και την ΕΑΤ, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δημιουργούν την ανάγκη για αυξημένα δεδομένα που σχετίζονται με το ESG. Επεσήμανε, επίσης, πως οι τράπεζες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της εξεύρεσης αυτών των δεδομένων, καθώς οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, λόγω των προσδοκιών των μετόχων, είναι οι μόνες εταιρείες που τα δημοσιεύουν με οργανωμένο τρόπο, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 εργαζόμενους που εντάχθηκαν πρόσφατα στο CSRD δεν παρέχουν επί του παρόντος δεδομένα της ίδιας ποιότητας. Τέλος, η κα. Κουρκουλή υπογράμμισε το γεγονός ότι τα δεδομένα του ESG θα πρέπει να ενσωματωθούν σε πολλαπλά μέρη της αλυσίδας δανεισμού και επενδύσεων.

Συνολικά, οι κρίσιμοι παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχία ενσωμάτωσης του ESG και μετάβασης είναι οι εξής:

  • Ορισμός του συνολικού στόχου, καθορισμός μικρότερων στόχων και επικοινωνία εσωτερικά και εξωτερικά
  • Καθιέρωση σαφούς πλαισίου βιωσιμότητας για την ευθυγράμμιση των διαδικασιών και τη διαχείριση των κινδύνων
  • Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων
Share this article