Πληθωρισμός και οι απειλές που επηρεάζουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Ο κύριος Γκόρτσος, καθηγητής Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου και επικεφαλής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο» στην Νομική Σχολή Αθηνών και παράλληλα Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Ινστιτούτου, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι τρέχουσες εξελίξεις στο μακροοικονομικό τοπίο επηρεάζουν την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, εστίασε στο γεγονός ότι η οικονομία έχει οδηγηθεί σε μία κατάσταση υψηλών επιπέδων πληθωρισμού και χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης λόγω των συνεχόμενων κρίσεων που πλήττουν την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του πληθωρισμού βρίσκονται εκτός του άμεσου ελέγχου της ΕΚΤ και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κατάσταση πέρα από την αύξηση των βασικών επιτοκίων είναι απαραίτητος ο συγχρονισμός δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής όπως και η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Τέλος, ο κ. Γκόρτσος εστίασε στους αυξημένους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς η κερδοφορία των τραπεζών αναμένεται να μειωθεί το 2023, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του δανεισμού προς την πραγματική οικονομία, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες για νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Share this article