Παρουσίαση των Key Note ομιλητών του ΣΤ’ Συνεδρίου Προσομοίωσης της ΕΚΤ

Στην ομιλία της η κα. Παπακωνσταντίνου ανέδειξε τους βασικούς παράγοντες αύξησης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, καθώς και τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος, εστιάζοντας στις μελλοντικές προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νομισματική πολιτική την προσεχή περίοδο. Από την άλλη πλευρά ο κ. Vujčić αναφέρθηκε στα προνόμια υιοθέτησης του ευρώ, στα μικρά οικονομικά κόστη ένταξης σε σύγκριση με τα οφέλη και έκλεισε την ομιλία του παρουσιάζοντας την τρέχουσα κατάσταση της ΟΝΕ και την σημαντική προσπάθεια που απαιτείται προκειμένου ένα κράτος να καταφέρει να γίνει μέλος της. Τέλος, ο κ. Glöckler στην ομιλία του ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της επικοινωνιακής πολιτικής και την πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει στον τομέα αυτό η ΕΚΤ, υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στην διάδοση της νομισματικής πολιτικής και έκλεισε περιγράφοντας τρόπους με τους οποίους η ΕΚΤ προσπαθεί να απλοποιήσει και να εκσυγχρονίσει την μετάδοση των μηνυμάτων της.

Η κα. Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, στην εισήγησή της αναφέρθηκε στους παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση του πληθωρισμού στην ζώνη του ευρώ, στην απόκριση της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και σε ορισμένους προβληματισμούς για την άσκηση νομισματικής πολιτικής κατά την προσεχή περίοδο. Η κα. Παπακωνσταντίνου ξεχώρισε ως κύριους παράγοντες της αύξησης του πληθωρισμού την άνοδο στις τιμές της ενέργειας, τα σημαντικά προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες (και οι δύο παράγοντες επιδεινώθηκαν με τον πόλεμο της Ουκρανίας) και την ανάκαμψη της ζήτησης μετά από την άρση των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για την ανάσχεση της πανδημίας. Συνεχίζοντας, η κα. Παπακωνσταντίνου τόνισε πως η κατάλληλη απόκριση της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών είναι να προχωρήσει σταδιακά αλλά αποφασιστικά, χαρακτηριζόμενη από ευχέρεια επιλογών και ευελιξία. Τέλος, η  κα. Παπακωνσταντίνου επεσήμανε τους παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμώνται στην διαδικασία ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής, όπως ο αυξημένος κίνδυνος ύφεσης, οι καθυστερήσεις στην μετάδοση των ληφθέντων αποφάσεων που έχουν στόχο την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ προέρχεται κατά κύριο λόγο από διαταραχές στην πλευρά της προσφοράς και τις πιθανές συνέργειες από τη συγχρονισμένη αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής διεθνώς. Η νομισματική πολιτική θα πρέπει να εμπνέει σταθερότητα και εμπιστοσύνη πως ο πληθωρισμός θα επανέλθει έγκαιρα στο στόχο του.

Ο κ. Vujčić, Διοικητής της Τράπεζας της Κροατίας, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο κίνητρο για την υιοθέτηση του ευρώ και στην παρούσα κατάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ορισμένα από τα οικονομικά προνόμια της υιοθέτησης του ευρώ, επισημαίνοντας την μικρότερη έκθεση σε νομισματικό κίνδυνο, την δυνατότητα καλύτερης αντίδρασης σε οικονομικές κρίσεις και τα χαμηλότερα κόστη συναλλαγών και δανεισμού, αναφέροντας επίσης και άλλα προνόμια όπως η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ζώνης του Ευρώ και η υπόληψη που φέρει στην παγκόσμια οικονομία. Ο κ. Vujčić υποστήριξε ότι τα οικονομικά κόστη της υιοθέτησης συγκριτικά με τα οφέλη είναι μικρά, εστιάζοντας στην απώλεια της αυτονομίας στην νομισματική πολιτική, στα εφάπαξ κόστη μετατροπής και στην αμελητέα αύξηση του επιπέδου των τιμών. Κλείνοντας, ο κ. Vujčić παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση της ΟΝΕ και πιο συγκεκριμένα την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για την υιοθέτηση του ευρώ, κάτι το οποίο αναγκάζει τα υποψήφια κράτη μέλη να καταβάλουν σημαντική προσπάθεια προκειμένου να ενταχθούν και σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στην θεσμική οργάνωση της ΟΝΕ.

Ο κ. Glöckler, στην ομιλία του ανέδειξε το σημαντικό ρόλο της επικοινωνιακής πολιτικής της ΕΚΤ και τον τρόπο με τον οποίο εκείνη επηρεάζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της οικονομίας. Συνέχισε υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει και συνεχίζει να πραγματοποιεί η ΕΚΤ στον τομέα της επικοινωνίας προκειμένου να ενισχύσει την αξιοπιστία της σε ένα περιβάλλον έντονης αμφισβήτησης, ενώ τόνισε τον σημαντικό ρόλο των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών στην διάδοση της νομισματικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Επεσήμανε, επίσης, τη σημασία του διαλόγου με τους νέους μέσα από δράσεις όπως το Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη διεύρυνσης του διαλόγου αυτού. Παράλληλα, ο κ. Glöckler έθιξε την ως σήμερα απουσία κατανόησης του στόχου και του ρόλου της ΕΚΤ από το ευρύ κοινό της Ευρωζώνης, κάτι το οποίο δημιουργεί κενό στην εμπιστοσύνη που δείχνουν απέναντι στο θεσμό. Τέλος, περιέγραψε τρόπους με τους οποίους η ΕΚΤ προσπαθεί να απλοποιήσει και να εκσυγχρονίσει την μετάδοση των μηνυμάτων της προκειμένου να ανταποκριθεί στην πρόκληση.

Share this article