Ανοίγμα αιτήσεων συνεργασίας

Η ομάδα της Get Involved αναζητά τους νέους συνεργάτες της!

Λίγα λόγια για την Get Involved:

Η Get Involved αποτελεί μια πρωτοβουλία νέων που ξεκίνησε το 2017 και απευθύνεται μέσα από μία σειρά εγχειρημάτων στο φοιτητικό και νεανικό κοινό. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ετήσιο Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για φοιτητές, ESG Insights -μηνιαίο report για τις εξελίξεις του ESG- και διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και προγραμμάτων.

Βασικός στόχος της Get Involved είναι η διάδοση και διεύρυνση της οικονομικής παιδείας σε φοιτητές, μαθητές και νέους με διεπιστημονική προσέγγιση, η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας και της αλληλεπίδρασης των νέων με διαφορετικές ακαδημαϊκές αφετηρίες, ενώ στον πυρήνα της βρίσκεται η βιωματική εκπαίδευση.

Οι αρμοδιότητες:

Τα νεοεισερχόμενα μέλη μέσω ενός κυκλικού προγράμματος γνωρίζουν σφαιρικά όλα τα τμήματα του οργανισμού. Αυτά περιλαμβάνουν το Επιστημονικό Τμήμα (συγγραφή οδηγών μελέτης, ερευνητικού υλικού, νομικό τμήμα κ.α.), το Τμήμα Μάρκετινγκ (εταιρικές επικοινωνίες, επικοινωνίες με οργανισμούς, social media presence), το Τμήμα Λειτουργιών (οργάνωση δράσεων, εσωτερικός συντονισμός κ.α.).

Στόχος του κυκλικού προγράμματος είναι η ένταξη του κάθε νέου μέλους στο τμήμα ή τμήματα όπου αξιοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο οι κλίσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητές του.

Η θέση: Junior Associate

Η θέση του Junior Associate αποτελεί το επίπεδο έναρξης της συνεργασίας με την Get Involved. Κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης, ο νέος συνεργάτης τοποθετείται σε μια ομάδα και έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε πολλαπλά εγχειρήματα με άλλα μέλη. Εκπαιδεύεται στην εταιρική δραστηριότητα, συνεργάζεται άμεσα με Associates και Senior Associates και έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις διαδικασίες, την κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.

H ομάδα

Αποτελείται από μια ομάδα νέων ατόμων, φοιτητών και επιστημόνων, που τους ενώνουν κοινές αξίες και αρχές, οι οποίες αθροιστικά αναπτύσσουν την οργανωσιακή κουλτούρα της  Get Involved. Τα διαφορετικά backgrounds και skillsets των ανθρώπων μας διαμορφώνουν ένα μοναδικό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να εξελίξει κανείς τις δεξιότητές του.

 

Περιμένουμε με χαρά την αίτησή σου, ενώ για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία επικοινώνησε στο info@gettinginvolved.gr

Share this article