Ευρετήριο Οικονομικών Όρων

Η Get Involved πιστή στον στόχο της προώθησης της οικονομικής παιδείας, ανέπτυξε το Ευρετήριο Οικονομικών Όρων με στόχο την ενημέρωση και διασαφήνιση ενός μεγάλου όγκου οικονομικών όρων και πληροφοριών.
Η πρώτη έκδοση του ευρετηρίου δημοσιεύθηκε τον Απριλίου του 2021, που αποτελεί τον εθνικό μήνα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και περιλάμβανε 69 οικονομικούς όρους από 6 θεματικές ενότητες. Η παρούσα έκδοση αποτελεί την δεύτερη έκδοση και συμπεριλαμβάνει 138 οικονομικούς όρους από 9 θεματικές ενότητες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να γίνουν κατανοητοί από το ευρύ κοινό και να καλύπτουν αρκετές «υφές» της οικονομικής επιστήμης.
Επιδίωξη του ευρετηρίου είναι να καταστεί πηγή πληροφόρησης, μέσω της οποίας ο αναγνώστης θα μπορεί να κατανοήσει με ευκολία τους συμπεριλαμβανόμενους όρους. Οι προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την έκδοση αναλύουν σημαντικές έννοιες που αφορούν στις επιχειρήσεις, όπως η δομή και οι διαδικασίες που εκείνες ακολουθούν, στα είδη εταιρειών με βάση την ελληνική νομοθεσία, ενώ αναλύονται και χρηματοοικονομικές έννοιες, όπως αυτές αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία.
Οι 9 θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει η ανανεωμένη έκδοση του Ευρετηρίου Οικονομικών Όρων είναι οι ακόλουθες: Γενικοί Οικονομικοί Όροι, Δημοσιονομική Πολιτική, Νομισματική Πολιτική, Οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας Ε.Ε. και ΕΚΤ, Χρήμα και Συνάλλαγμα, Είδη Αγορών και Αξιογράφων, Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, Δομή, Οργάνωση και Λειτουργίες των Επιχειρήσεων και Είδη Εταιριών.
Εν κατακλείδι, φιλοδοξία μας είναι το ευρετήριο να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση σύνθετων και μη οικονομικών όρων, ανεξαρτήτως του επιστημονικού υπόβαθρου αλλά και του επιπέδου γνώσης του αναγνώστη.

Share this article