Οι προκλήσεις της Νομισματικής Πολιτικής ύστερα από την πανδημία SARS-Cov-2 και η αλληλεπίδραση της με την Δημοσιονομική Πολιτική

Με το πέρας των 4ήμερων διεργασιών του Ε’ Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για φοιτητές στις 13/12, θα ακολουθήσει μια σειρά ανακοινώσεων για τους ομιλητές που μας τίμησαν με την παρουσία τους στην training day και συνέβαλαν στην εποικοδομητική αυτή εμπειρία για τους φοιτητές. Ακολουθώντας τη σειρά ομιλιών, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά:

  • τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και καθηγητή του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
  • Τον κ. Δημήτριο Μαλλιαρόπουλο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελέτης της Τράπεζα της Ελλάδος και καθηγητή του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
  • τον κ. Σωτήρη Συρμακέζη, Ειδικό Fintech & Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  • Τον κ. Σπυρίδωνα Μπλαβούκο, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κ. Χαρδούβελης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην 10ετή ελληνική κρίση που ακολούθησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η οποία επηρέασε σημαντικά τόσο το ελληνικό κράτος όσο και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε στο ΑΕΠ της χώρας και στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Έπειτα, ο κ. Χαρδούβελης έθιξε το πρόβλημα της περιορισμένης κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, αναφέροντας τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, η επεκτατική Νομισματική Πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ και κατ’ επέκταση τα πολύ χαμηλά επιτόκια, ο ισχυρός ανταγωνισμός που δέχονται τα τραπεζικά ιδρύματα απο τις Big Tech και FinTech και ο πολύ αυστηρός έλεγχος που ασκείται από τις εποπτικές αρχές είναι οι κυριότεροι παράγοντες που συντελούν στον περιορισμό της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών. Τέλος, ο κ. Χαρδούβελης στάθηκε στα μέτρα τα οποία πρέπει να παρθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, ενώ τόνισε ότι μέσω του RRF και άλλων δημοσιονομικών μέτρων που λαμβάνονται πανευρωπαϊκά, η Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί σε τροχιά ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία.

Ο κ. Μαλλιαρόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελέτης στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην σημασία του πληθωρισμού επισημαίνοντας τον καταστατικό στόχο της ΕΚΤ, την σταθερότητα των τιμών και την εξειδίκευση του στόχου αυτού με την διατήρηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα. Επίσης, ο κ. Μαλλιαρόπουλος ανέδειξε την ανοδική τάση του πληθωρισμού και τα τωρινά του επίπεδα, αναλύοντας τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξησή του. Στην συνέχεια, ο κ. Μαλλιαρόπουλος χρησιμοποιώντας την καμπύλη Phillips, εξήγησε την σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας και προχώρησε σε ανάλυση της επίδρασης που είχε η πανδημία SARS-CoV-2 στις δύο αυτές συνιστώσες. Τέλος, ο κ. Μαλλιαρόπουλος ανέλυσε τις προσδοκίες γύρω από την εξέλιξη του πληθωρισμού, όπως και τις ανησυχίες για ενδεχόμενους μελλοντικούς κινδύνους.

Ο κ. Συρμακέζης, ειδικός σε θέματα  Fintech και ψηφιακού μετασχηματισμού με 30 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό κλάδο, ανέδειξε μέσω της ομιλίας του το ζήτημα των συστημάτων πληρωμών στην Ευρώπη και πως μπορούν να επιλυθούν  διάφορα προβλήματα μέσω της τεχνολογίας Account to Account payments. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Συρμακέζης τόνισε πως στην Ευρωπαϊκή Οικονομία τα συστήματα πληρωμών χρησιμοποιούν μια σειρά από μεσάζοντες, όπου ο κάθε ένας αυξάνει το κόστος αποδοχής πληρωμών μέσω κάρτας, με αποτέλεσμα το ετήσιο συνολικό κόστος τους να υπολογίζεται σε 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Συρμακέζης, συνεχίζοντας, επεσήμανε ότι στα επόμενα 5 έτη ως απόρροια των όλο και συχνότερων πληρωμών χωρίς την χρήση μετρητών, αλλά και του outsourcing των συστημάτων πληρωμών από τις τράπεζες, το κόστος αποδοχής πληρωμών μέσω κάρτας αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο κ. Συρμακέζης ανέφερε ότι ένας εναλλακτικός τρόπος αποδοχής πληρωμών από τους εμπόρους είναι η χρήση διαφόρων τεχνολογιών γνωστών ως Alternative Payment Methods (APM), μέσω των οποίων μειώνεται αισθητά το κόστος αποδοχής πληρωμών μέσω κάρτας, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για πολλαπλούς μεσαζόντες, αυξάνεται η ασφάλεια των δεδομένων του χρήστη και βελτιώνεται η εμπειρία του. Τέλος, ο κ. Συρμακέζης σημείωσε πως οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως είναι το εξατομικευμένο μάρκετινγκ, ενώ τα τελευταία έτη έχουν προσελκύσει και σημαντική χρηματοδότηση από σειρά επενδυτών.

Ο κ. Μπλαβούκος Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην εισήγησή του προέβη σε ιστορική αναδρομή και ανάλυση των πιο σημαντικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών που οδήγησαν στις παρούσες ευρωπαϊκές συνθήκες και ισορροπίες. Συγκεκριμένα, έδωσε στοιχεία για την αλληλουχία των διαπραγματεύσεων, ιστορικά στοιχεία και ανέδειξε τους συσχετισμούς που οδήγησαν στην διαμόρφωση της ΕΚΤ με τη σημερινή της δομή. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στα προβλήματα γύρω από την δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και τις διαχρονικές θέσεις των κρατών που κατείχαν σε ιστορικές διαπραγματεύσεις.

Για να δείτε το πρόγραμμα  της Training Day εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα  της Training Day στα αγγλικά πατήστε εδώ.

Με χαρά και εκτίμηση,

Εκ μέρους της Get Involved 

Βασίλης Αγγελόπουλος 

Αντώνης Ευσταθιάδης

Share this article