Υποστήριξη PwC Ελλάδος στο Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης ΕΚΤ

Ευχαριστούμε θερμά την PwC Greece για την υποστήριξη της στο Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης ΕΚΤ για φοιτητές που διεξήχθη από τις 10 ως τις 13 Δεκεμβρίου 2021!

Η PwC μας τίμησε μέσω της παρουσίας του CEO κ. Μαρτίου Ψάλτη στην έναρξη του συνεδρίου και την ολιστική παρέμβαση του πάνω στα ζητήματα που εξέτασε το συνέδριο.

Οι αναφορές του στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και στον μετασχηματισμό που πρέπει να υλοποιήσουν στη βάση του ESG, στάθηκαν ως ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα των φοιτητών, ενώ αποτύπωσαν πλήρως την οπτική της αγοράς επι των συγκεκριμένων ζητημάτων.

Share this article