Στήριξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο 5ο Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ

Η Get Involved ευχαριστεί θερμά την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη στήριξη που παρέχει στο Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ για φοιτητές, καθώς και για τη χορήγηση αιγίδας στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία που σκοπό έχει να ενισχύσει την εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Λίγα λόγια για την ΕΑΤ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank-HDB) έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Ο κεντρικός ρόλος της HDB είναι να λειτουργεί ως εφαλτήριο για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση αντιμετωπίζοντας τις δυσλειτουργίες της αγοράς και να ενθαρρύνει με στοχευμένες δράσεις τις επενδύσεις και τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Σήμερα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαχειρίζεται δάνεια που ήδη ξεπερνούν τα 8 δις. Ευρώ. Στο φάσμα των δραστηριοτήτων της, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα:

  • Σχεδιάζει και δημιουργεί χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βέλτιστη διοχέτευση τόσο των εθνικών όσο και διεθνών κονδυλίων.
  • Προωθεί την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
  • Στηρίζει τις επιχειρήσεις της χώρας στην προσπάθεια διεθνοποίησής τους ενώ, ταυτόχρονα, διευκολύνει τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές.
  • Προσελκύει κεφάλαια με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα -μέσα στο μικρό αλλά γεμάτο από γεγονότα και εξελίξεις χρονικό διάστημα της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία- απέδειξε ότι είναι ένας αξιόπιστος φορέας που λειτουργεί ως αποτελεσματικός εταίρος όλων των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών που θέλουν να προσεγγίσουν την ελληνική επιχείρηση, για να την βοηθήσουν όχι μόνον να επιβιώσει αλλά κυρίως να αναπτυχθεί σε ένα νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα χρηματοδοτικά προϊόντα που λειτουργούμε στην αγορά είναι στοχευμένα, κλαδικά ή ακόμα και σε συγκεκριμένες περιφέρειες.

Οι στοχευμένες δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας διαρκώς επεκτείνονται. Συμμετέχει ενεργά σε επενδυτικά σχήματα, συνεργάζεται με πανεπιστήμια διεθνούς κύρους, γίνεται μέλος μεγάλων τραπεζικών ενώσεων και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία γρήγορης υλοποίησης προγραμμάτων, καθώς και την ικανότητα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην μετά πανδημική κρίση.

➡️Περισσότερα θα βρείτε στο https://www.hba.gr/

Share this article