Υποστήριξη του Ε’ Συνεδρίου Προσομοίωσης της ΕΚΤ από την Ελληνική Ένωση Τράπεζων

Με το Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης ΕΚΤ να απέχει 7 ημέρες από την έναρξή του θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους φορείς & υποστηρικτές που συμβάλλουν τα μέγιστα στην επιτυχή του διεξαγωγή για άλλη μια χρονιά! Ευχαριστούμε θερμά την #Ελληνική_Ένωση_Τραπεζών, για την ευγενική της χορηγία και την υποστήριξη.
?Λίγα λόγια για την #ΕΕΤ:
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

➡️Περισσότερα θα βρείτε στο https://www.hba.gr/

Share this article