Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας Polymnia

Polymnia και Συνεδριακή Εμπειρία

 

Η Get Involved επενδύοντας στην ψηφιακή προσαρμογή της μάθησης και της εν γένει εκπαιδευτικής διαδικασίας δημιούργησε την πλατφόρμα Polymnia. Οι νέες συνθήκες που επικρατούν παγκοσμίως απαιτούν καινοτόμες λύσεις ώστε να διατηρηθεί ο διαδραστικός χαρακτήρας κάθε εκπαιδευτικού συνεδρίου.

Για τη διαμόρφωση της Polymnia, λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης δράσης, καθώς δεν απαιτείται μόνο η παρουσία του συνέδρου, αλλά απαραίτητα συστατικά είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιωματικής μάθησης και η διασφάλιση της υψηλής συχνότητας αλληλεπίδρασης των συνέδρων.

 

Polymnia & χρήστης

 

Για τον λόγο αυτό η Polymnia είναι μια διαδραστική πλατφόρμα στην οποία ο κάθε χρήστης διαμορφώνει το προσωπικό προφίλ του, το συνδέει με τα υπόλοιπα social media και μπορεί να αναρτά υλικό, καθώς και να έχει πρόσβαση στους οδηγούς μελέτης που παρατίθενται από την οργανωτική επιτροπή. Παράλληλα εξασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας με όλους τους χρήστες, ενσωματώνεται η δυνατότητα βιντεοκλήσης & η δυνατότητα κοινής επεξεργασίας εγγράφων σε πραγματικό χρόνο.

Η Polymnia έχει σχεδιαστεί ως αποκλειστικός ψηφιακός χώρος διεξαγωγής του Δ’ Συνεδρίου Προσομοίωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διαχειριστές της είναι οι εκπρόσωποι της Get Involved.

Σκοπός της λειτουργίας της παρούσας πλατφόρμας, αντί της απλής χρήσης ήδη υπάρχουσας πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, είναι η διασφάλιση & η διατήρηση της υψηλού επιπέδου Συνεδριακής Εμπειρίας που προσφέρει διαχρονικά η Get Involved και στην περίοδο του Covid 19. Με τη χρήση της παρούσας πλατφόρμας εξασφαλίζεται τόσο η επικοινωνία, διασύνδεση και δικτύωση των συνέδρων, όσο και η εκπαιδευτική αρτιότητα του Συνεδρίου.

 

Γιατί Polymnia;

 

Η Πολύμνια έχει αναγνωριστεί στην Αρχαία Ελλάδα ως η Μούσα των Ύμνων και των θείων ακουσμάτων και μεταγενέστερα από το  πολύ + μνεία βρέθηκε να συμβολίζει την δεινότητα στη μάθηση. Στα ύστερα Ρωμαϊκά χρόνια θεωρήθηκε ως η προστάτιδα της μιμικής τέχνης.

Αναλογιζόμενοι λοιπόν την ίδια τη μάθηση, και το πώς ξεκινήσαμε οι ίδιοι να μαθαίνουμε, ήρθε στο νου η Αριστοτελική προσέγγιση αναφορικά με αυτήν. Τα πρώτα βήματα στη μάθηση για τους ανθρώπους σύμφωνα με τον Αριστοτέλη πραγματοποιούνται μέσα από τη μίμηση. Όλοι οι άνθρωποι ξεκινούν να μαθαίνουν μιμούμενοι συμπεριφορές και ντιδράσεις. Η κατηγοριοποίηση των συμπεριφορών και η παγίωση τους ως καλές και παραγωγικές ή λανθασμένες και βλαπτικές έρχεται στη συνέχεια μέσα από τη συνήθεια, την λογική, τα βιώματα.

Πολύμνια λοιπόν γιατί επιχειρούμε την εκ νέου προσέγγιση της μαθησιακής αντίληψης κατά την οποία οι άνθρωποι επιχειρούν να διδαχθούν μέσα από τη βιωματική οδό.

Στόχος του διαδραστικού συστήματος Polymnia είναι η παροχή πλήρους εικόνας στα υπό εξέταση ζητήματα από την ερευνητική ομάδα της Get Involved  & ταυτόχρονα η δυνατότητα να δημιουργεί ο χρήστης το δικό του περιεχόμενο.

 

Η φιλοσοφία της Polymnia είναι οι χρήστες:

  • λαμβάνοντας το πληρέστερο δυνατό σύνολο πληροφοριών,
  • αλληλοεπιδρώντας με ανθρώπους με υψηλή κατάρτιση & εμπειρία στα εξεταζόμενα ζητήματα &
  • έχοντας διάλογο μεταξύ τους

 

να οδηγούνται στην τελική διαμόρφωση εμπεριστατωμένων επιστημονικά απόψεων.

Εξάλλου, στην Αριστοτελική αυτή προσέγγιση της Polymnia, η κάθε συμμετέχουσα και ο κάθε συμμετέχοντας συνδιαμορφώνουν την τελική αλήθεια κομίζοντας από κοινού επιχειρήματα και παραστάσεις στον μεταξύ τους διάλογο με στόχο τη διαμόρφωση της τελικής και αληθούς θέσης.

 

Για να συνδεθείτε με την Polymnia παρακαλώ πατήστε εδώ.

Share this article