Συχνές Ερωτήσεις

01.Τι είναι η Get Involved;

Η Get Involved ΑΜΚΕ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και αποτελεί μια νεανική think tank που αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής παιδείας και την ανάδειξη σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων με διεπιστημονική προσέγγιση μέσω της χρήσης σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων.

02.Ποιες είναι οι δράσεις της Get Involved;

Οι δράσεις της Get Involved απευθύνονται σε φοιτητές κάθε επιπέδου με επιστημονικό υπόβαθρο τα οικονομικά, τη νομική και τις διεθνής και ευρωπαϊκές σπουδές. Κύρια δράση της αποτελεί το ετήσιο Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για φοιτητές, το οποίο είναι μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τότε έχει διοργανώσει, εκτός του Συνεδρίου, σειρά δράσεων όπως, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση ποικίλων επιστημονικών μελετών, επιστημονικές ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ημέρες καριέρας.

03.Τι είναι το Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ;

Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί την σημαντικότερη δράση σε φοιτητικό επίπεδο που συνδυάζει την οικονομική και νομική επιστήμη, με σκοπό την ανάδειξη των σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων αλλά και την ανάδειξη της σημασίας της Νομισματικής Πολιτικής στην καθημερινότητά μας. Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υποστηρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος από το 2019 και το 2020 τα πορίσματά του συμπεριλήφθηκαν στην ατζέντα της ΕΚΤ στα πλαίσια του προγράμματος ECB Listens για το Strategy Review. Παραδοσιακά πραγματοποιείται τον Δεκέμβριο κάθε έτους και έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών.Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υποστηρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος από το 2019. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε
εδώ.

04.Τι είναι το Intelligence;

Το Intelligence αποτελείται από το σύνολο των επιστημονικών πρωτοβουλιών της Get Involved. Περιλαμβάνει τρία διακριτά εγχειρήματα: το ESG Insights, την Σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου της ΕΚΤ και το Infographics Projects. Το σύνολο των πρωτοβουλιών αυτών φιλοδοξούν να προωθήσουν την οικονομική παιδεία από ποικίλες πλευρές, καθώς στοχεύουν στην ανάδειξη διάφορων ζητημάτων.

05.Μπορώ να γίνω μέλος της Get Involved, αν ναι πως;

Στόχο της Get Involved αποτελεί η σύνδεση των πιο ενεργών φοιτητών κάθε βαθμίδας και διαφορετικών επιστημονικών υποβάθρων. Για τον λόγο αυτό, από την ίδρυση της η Get Involved έχει επιδιώξει την δημιουργία ομάδας που αποτελείται από επιστημονικά ενεργούς φοιτητές, με διάθεση να προσφέρουν, αλλά και να εξελιχθούν σαν άτομα και επαγγελματίες. Παράλληλα, επιδίωξη της Get Involved είναι η εκπροσώπησή της στα πιο σημαντικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας μέσω των συνεργατών μας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών ανοίγουν περιοδικά αιτήσεις συνεργασίας για άτομα που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην ομάδα μας.

06.Τι είναι Polymnia;

Η Polymnia αποτελεί μια εσωτερική πλατφόρμα που ανέπτυξε η Get Involved για την διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιωματικής μάθησης και η διασφάλιση της υψηλής συχνότητας αλληλεπίδρασης των συνέδρων. Μέσω αυτής αυξάνεται η προστιθέμενη αξία κάθε εγχειρήματος, καθώς επιτρέπει την συνεχή επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων.

07.Σε τι κοινό απευθύνονται τα εγχειρήματα της Get Involved;

Τα εγχειρήματα της Get Involved απευθύνονται στο ευρύ κοινό, από φοιτητές ποικίλων επιστημονικών πεδίων και επιπέδων μέχρι και νέους επαγγελματίες. Το σύνολο των εγχειρημάτων της Get Involved αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητό ανεξαρτήτως του γνωστικού υποβάθρου του κοινού ή του αναγνώστη.

08.Τι είναι το Ευρετήριο Οικονομικών Όρων;

Το Ευρετήριο Οικονομικών Όρων αναπτύχθηκε από την Get Involved με στόχο την καλύτερη κατανόηση σύνθετων και μη οικονομικών όρων, ανεξαρτήτως του επιστημονικού υπόβαθρου αλλά και του επιπέδου γνώσης του αναγνώστη. Η δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει 138 οικονομικούς όρους από 9 θεματικές ενότητες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να γίνουν κατανοητοί από το ευρύ κοινό και να καλύπτουν αρκετές «υφές» της οικονομικής επιστήμης.

09.Τι είναι το Sustainability Literacy and Perspectives project;

Το εγχείρημα Sustainability Literacy and Perspectives ξεκίνησε το 2020 και αποσκοπεί στην εμπειρική μελέτη των πεποιθήσεων και απόψεων των νέων γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα της Βιωσιμότητας και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν τις πεποιθήσεις αυτές, όπως η ηλικία, το φύλο, το επιστημονικό υπόβαθρο και το γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων πάνω στα ζητήματα αυτά.

Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου και το δείγμα της είναι νέοι φοιτητές και απόφοιτοι, ηλικίας από 18 έως 29 ετών.