Το Συνέδριο

Το μοναδικό συνέδριο προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για φοιτητές , όπου νέοι από Ελλάδα και εξωτερικό λαμβάνουν θέσεις Κεντρικών τραπεζιτών και συμβούλων, συζητούν θέματα που αφορούν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της και αποφασίζουν ακολουθώντας τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ως προς το Συνέδριο

Η Ομάδα της #Get_Involved , με προσήλωση στον στόχο της για την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας και της διεπιστημονικής προσέγγισης των οικονομικών ζητημάτων, ανακοινώνει τις λεπτομέρειες διεξαγωγής για το Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 • E’ Προσομοίωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που διοργανώνεται από τη Get Involved, θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά θα εξεταστεί κατόπιν των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων το διάστημα πριν το συνέδριο η δυνατότητα υβριδικής ή καθ’ ολοκληρίαν φυσικής διεξαγωγής του– λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του Covid-19 .
 • Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ένα Συνέδριο, το οποίο στηρίζει η Τράπεζα της Ελλάδος και εντάχθηκε για το 2020 στο ημερολόγιο δράσεων της ΕΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος ECB listens για την αναθεώρηση του Strategy Review της μετά από 18 χρόνια. Περισσότερα εδώ: https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/all_events.en.html
 • Τα πορίσματα του Συνεδρίου βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη σελίδα της ΤτΕ https://www.bankofgreece.gr/en/news-and-media/events-list/events?event=bd7a883c-b075-42aa-8a95-76d2dd80311e
 • Η κάθε φοιτήτρια και ο κάθε φοιτητής έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα μοναδικό project ,το οποίο συνδυάζει την βιωματική εκπαίδευση, την διεπιστημονικότητα και την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων οι οποίοι και διαμορφώνουν τα τελικά πορίσματα.
 • Για τη διασφάλιση του επιπέδου της Συνεδριακής Εμπειρίας στο υψηλότερο επίπεδο η ομάδα της Get Involved διαμόρφωσε την ψηφιακή πλατφόρμα Polymnia, μέσα από την οποία θα διεξαχθεί το σύνολο της Συνεδριακής Διαδικασίας. Η Polymnia έχει διαμορφωθεί ώστε να μεγιστοποιηθεί το ψηφιακό αποτύπωμα της βιωματικής μάθησης και να διασφαλιστεί η υψηλής συχνότητας αλληλεπίδραση των συνέδρων.
 • Στόχος της χρήσης της Polymnia -έναντι δημόσια διαθέσιμων πλατφορμών- είναι η μεγιστοποίηση της Συνεδριακής Εμπειρίας, δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να διαμορφώνει το προσωπικό προφίλ του, να το συνδέει με τα υπόλοιπα social media και να μπορεί να αναρτά υλικό, καθώς και να έχει πρόσβαση στους οδηγούς μελέτης που παρατίθενται από την οργανωτική επιτροπή. Παράλληλα εξασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας με όλους τους χρήστες, ενσωματώνεται η δυνατότητα βιντεοκλήσης και η δυνατότητα κοινής επεξεργασίας εγγράφων σε πραγματικό χρόνο.
 • Στην πρώτη μέρα, Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί Training Day για τους συνέδρους. Στη διάρκεια αυτής της ημέρας οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σειρά ομιλιών και συζητήσεων με διακεκριμένες προσωπικότητες από τον Ακαδημαϊκό χώρο, τους Οικονομικούς Θεσμούς, τον Τραπεζικό χώρο, και την Πραγματική Οικονομία, όσο και από το Board of Advisors της Get Involved. Συγκεκριμένα, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις ομιλίες και να θέσουν ερωτήματα στους ομιλητές, οι οποίοι θα θίξουν μεγάλο εύρος ζητημάτων γύρω από την Ευρωπαϊκή Οικονομία του σήμερα και την σημασία των Κεντρικών Αρχών για την κοινή οικονομία. Τα ονόματα των ομιλητών και το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες.
 • Η διεξαγωγή του Συνεδρίου, στο σύνολό του, θα διεξαχθεί μέσα από την πλατφόρμα της Polymnia. Σημειώνεται πως θα εξεταστεί κατόπιν των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων το διάστημα πριν το συνέδριο η δυνατότητα υβριδικής ή καθ’ ολοκληρίαν φυσικής διεξαγωγής του
 • Στιγμές από την περυσινή Training Day θα δείτε εδώ
 • Στις υπόλοιπες ημέρες 11,12 και 13 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθούν οι κύριες δραστηριότητες του συνεδρίου.
 • Καταληκτική προθεσμία αιτήσεων 21η Οκτωβρίου 2021.

Οι Επιτροπές

Στις εσωτερικές δραστηριότητες του συνεδρίου η προβλεπόμενη δομή περιλαμβάνει την ύπαρξη 2 Επιτροπών

 • Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων: Αρμόδια για την εξέταση των ζητημάτων στην χάραξη και άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα θα εξεταστούν, στο πλαίσιο της, ζητήματα που αφορούν στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον ρόλο της στο Ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
 • Επιτροπή Καταστατικής Αναθεώρησης: Στην επιτροπή καταστατικής αναθεώρησης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην διεύρυνση των σκοπών που επιδιώκει να ικανοποιεί με την πολιτική της η Ε.Κ.Τ, καθώς και ζητήματα που αφορούν στο καθεστώς εσωτερικής της λειτουργίας. Παράλληλα, θα εξεταστεί ο ρόλος της ΕΚΤ σε επίπεδο θεσμικού διαλόγου με τα όργανα της ΕΕ, οι πολιτικές της σε ζητήματα κόκκινων δανείων και το αποτύπωμά της ως Κεντρικού ρυθμιστή στην ψηφιακή τραπεζική.
 • Στόχος των δύο επιτροπών είναι να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικείωση των συνέδρων με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Κ.Τ. μέσα από τη βιωματική μάθηση. Η μεγάλη διαφορά του συγκεκριμένου οργανισμού από άλλους διεθνείς φορείς, τόσο στη φύση των θεμάτων που επεξεργάζεται, όσο και στον τρόπο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων, δίνουν μια νέα οπτική στους συνέδρους σχετικά με τις προσομοιώσεις και τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Προσθήκες στην Ε’ Προσομοίωση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για φοιτητές

 • Προστίθεται στη διαδικασία του Συνεδρίου η διαδικασία των Executive Talks. Πέρα από την Training Day, στην οποία θα παρατεθούν ομιλίες από Θεσμικούς εκπροσώπους, Ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου, τα Executive Talks θα διεξάγονται στην έναρξη των υπόλοιπων συνεδριακών ημερών. Στη διάρκεια των Executive Talks θα παρατίθενται σύντομες ομιλίες από ανθρώπους της αγοράς που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εξεταζόμενων θεμάτων (λόγου χάρη διαχείριση κόκκινων δανείων) . Οι ομιλίες αυτές θα ενισχύσουν με εικόνες από την αγορά τις ακαδημαϊκές γνώσεις των Συνέδρων πολλαπλασιάζοντας τα γνωστικά οφέλη για αυτούς.
 • Ενσωματώνεται στη διαδικασία, η λήψη Πιστοποιητικού γνώσεων για τους συμμετέχοντες – και όχι απλού πιστοποιητικού παρακολούθησης- με τη διαδικασία του Ebadge. Οι σύνεδροι δηλαδή με το πέρας των διαδικασιών του Συνεδρίου θα απαντούν σε ένα σύνολο ερωτήσεων με βάση όσα κληθούν να μελετήσουν και να συζητήσουν στη διάρκειά του και θα λαμβάνουν ανάλογα με την επίδοσή τους πιστοποιητικό γνώσης. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί την λήψη πιστοποιητικού γνώσεων θα λαμβάνει απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης. Προχωράμε σε αυτήν την ενέργεια για την αρτιότερη κατανομή των βραβείων-υποτροφιών (για το 2020 συνολικής αξίας 3.500 ευρώ & για το 2021 3.600 ευρώ), αλλά και την άμεση σύνδεση του Συνεδρίου με το LinkedIn & το ψηφιακό Βιογραφικό των συνέδρων.
 • Προσυνεδριακή Προετοιμασία: Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού ενισχύεται η προσυνεδριακή προετοιμασία. Εντάσσονται περισσότερες ατομικές και ομαδικές κλήσεις για την προετοιμασία των Συνέδρων, η κατάθεση εγγράφου σε καθορισμένο χρόνο πριν από το συνέδριο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι θέσεις των Συνέδρων επί των ζητημάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
  • Η κατάθεση των εγγράφων αυτών θα επιταχύνει τη συζήτηση εντός του συνεδρίου, ενώ σε περίπτωση αποριών θα επεμβαίνει η επιστημονική επιτροπή. Η διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου θα ενισχύσει το επίπεδο της προετοιμασίας, αλλά και της εξοικείωσης των συνέδρων με την Ημερησία Διάταξη.

Στόχευση του Συνεδρίου: Κατανόηση των σύγχρονων Οικονομικών Προκλήσεων μέσα από Βιωματική Μάθηση και Διεπιστημονικότητα

Γενικός στόχος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που διοργανώνει η Get Involved όπως αναφέρεται παραπάνω είναι μέσα από την Διεπιστημονικότητα και τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης, η κατανόηση της σημασίας του ρόλου της Κεντρικής Τράπεζας στη σύγχρονη Οικονομική Πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Στο πλαίσιο και όραμα αυτό έχουν σταθεί αρωγοί το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και σειρά Ακαδημαϊκών και φορέων.

 

Αναλυτικότερα:

 • η επένδυση στην κατανόηση σύγχρονων Οικονομικών εννοιών όπως ο μηχανισμός μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής για φοιτητές εντός & εκτός του Οικονομικού Πεδίου και αντίστοιχα
 • η κατανόηση της σημασίας των μέτρων Νομισματικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Πανδημίας καθώς και οι προκλήσεις για χάραξη πολιτικής μετά από τον Covid-19, η ενσωμάτων παραμέτρων ESG (Environmental, Social & Governance), όπως και οι προκλήσεις του Central Bank Digital Currency (CBDC) , αποτελούν τους εκπαιδευτικούς στόχους του Ε’ Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Χρήσιμες Πληροφορίες για τους Συνέδρους

 • Δίνεται βάση στην προσυνεδριακή προετοιμασία, καθώς τα προεδρεία και επιστημονικοί συνεργάτες της Get Involved θα αναλάβουν σε προκαθορισμένα χρονικά σημεία την ανάλυση της Ημερήσιας Διάταξης και των Οδηγών Μελέτης, ενώ θα υπάρχει συνεχής επαφή με την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και δυνατότητα ερωτήσεων σε ζητήματα μελέτης από ομάδες και θα ενθαρρυνθεί η κατάθεση position papers από τους συνέδρους.

 • Στο επίπεδο των συνέδρων υιοθετείται το μοντέλο της Διπλής Αντιπροσωπείας για κάθε χώρα (Double Delegation). Οι σύνεδροι θα γνωρίζουν από νωρίς τα μέλη της κοινής αντιπροσωπείας. Στόχος της αλλαγής αυτής είναι να βρίσκονται σε κάθε επιτροπή, στην αντιπροσωπεία της χώρας, σύνεδροι με διαφορετικά αντικείμενα σπουδών (π.χ. Οικονομολόγοι από κοινού με Νομικούς). Τα οφέλη από αυτήν τη διαδικασία θα είναι πολλαπλά. Σε επίπεδο των ενδοσυνεδριακών συζητήσεων εξασφαλίζεται η πλήρης κατανόηση των θεμάτων και ενισχύεται το επίπεδο του διαλόγου. Παράλληλα, ενισχύεται η ομαδικότητα, όσο και η δημιουργία ευρύτερου δικτύου ανθρώπων.

 • Για την ενίσχυση της μελέτης και την διευκόλυνση των συμμετεχόντων θα δοθούν εξειδικευμένοι οδηγοί μελέτης για την κάθε χώρα, όσο και Κεντρικός Οδηγός Μελέτης, εστιασμένος στην ανάλυση των ζητημάτων που περιλαμβάνονται στην ατζέντα ημερήσιας διάταξης. Οι Οδηγοί μελέτης έχουν την έγκριση και την εποπτεία μελών του Advisory Board και επιστημονικών συνεργατών που τιμούν με τη συμμετοχή τους αυτή τις διαδικασίες του συνεδρίου.

Dress Code

 • Αγαπητοί συμμετέχοντες,

  Προκειμένου να διατηρηθεί η προσομοίωση όσο το δυνατόν πιο κοντά στα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ζητηθεί από όλους τους υποψηφίους να ακολουθήσουν τα πρότυπα της διεθνούς τυποποιημένης επαγγελματικής ενδυμασίας.

  – Για τους άνδρες, το κουστούμι αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Η γραβάτα δεν είναι υποχρεωτική.
  – Για τις γυναίκες, προτείνεται επίσης μια ευπρεπής επαγγελματική εμφάνιση με το κοστούμι να αποτελεί την πιο κατάλληλη επιλογή. Επιτρέπονται επίσης οι μπλούζες, τα πουλόβερ και τα φορέματα.
  Απαγορεύονται τα κοντομάνικα μπλουζάκια, τα σορτς και τα αθλητικά παπούτσια.

  Ο ενδυματολογικός κώδικας ισχύει για όσο διάστημα βρίσκεστε στον χώρο του συνεδρίου. Στις κοινωνικές εκδηλώσεις μπορείτε να ντυθείτε όπως επιθυμείτε.