Παλιές Δράσεις

Η Get Involved, από την ίδρυση της, έχει διοργανώσει 19 επιστημονικά συνεδρία και σεμινάρια όπου συμμετείχαν παραπάνω από 2.700 φοιτητές και απόφοιτοι από 57 πανεπιστημιακά ιδρύματα και 125 τμήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εν λόγω επιστημονικές δράσεις κυμαίνονται από επιστημονικά σεμινάρια συγκεκριμένων θεματικών, σε διαδραστικά συνεδρία όπου οι συμμετέχοντες ήταν στο επίκεντρο της εκπαίδευσης τους και ημέρες καριέρας για φοιτητές και μαθητές λυκείου. Στόχος των εγχειρημάτων μας είναι η ολιστική παρουσίαση των εξεταζόμενων θεματικών και η προβολή των οπτικών των θεσμών, της αγοράς και της ακαδημίας. Επιπροσθέτως, επιδιώκουμε την δημιουργία των καταλλήλων συνθηκών για ενεργό διάλογο μεταξύ του κοινού μας και των εκπροσώπων των αγορών, των θεσμών και της ακαδημίας.

1. Α’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Αποτελεί την πρώτη δράση της Get Involved. Από τις 8 έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2017 διεξήχθη σε πιλοτική μορφή το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ για φοιτητές. Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η εξέταση των συμβατικών και μη συμβατικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να δείτε το Πρόγραμμα Ομιλητών και Γενικότερες Πληροφορίες, πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

 

2. Β’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Μεταβάλλεται και οριστικοποιείται η δομή του συνεδρίου (δύο παράλληλες επιτροπές), ενώ παράλληλα διεξάγεται και η πρώτη Training Day στην ιστορία του συνεδρίου. Πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως και τις 12 Νοεμβρίου 2018 στα Κεντρικά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Training Day) και την Στοά του Βιβλίου (συνεδριάσεις επιτροπών). Για να δείτε το Πρόγραμμα Ομιλητών και Γενικότερες Πληροφορίες, πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

 

3. Γ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Αποτελεί το πρώτο συνέδριο που υποστηρίχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος με την καθιέρωση της προετοιμασίας των αναλυτικών οδηγών μελέτης για τους συνέδρους, όπου αναλύονται και επεξηγούνται οι θεματικές του Συνεδρίου. Πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2019 στην Τράπεζα της Ελλάδος (Training Day) και την Νομική Βιβλιοθήκη (συνεδριάσεις επιτροπών). Για να δείτε το Πρόγραμμα Ομιλητών και Γενικότερες Πληροφορίες, πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

 

4. Δ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η εν λόγω εκδήλωση αποτελεί το πρώτο διαδικτυακό Συνέδριο για το όποιο αναπτύχθηκε η εσωτερική πλατφόρμα Polymnia. Αξιοσημείωτο είναι πως τα πορίσματα του συμπεριλήφθηκαν -μέσω του προγράμματος ECB Listens- στην πρώτη αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΚΤ μετά από 18 χρόνια. Έλαβε χώρα από τις 11 έως τις 14 Δεκεμβρίου του 2020. Για να δείτε το Πρόγραμμα Ομιλητών, τα Πορίσματα Συνεδρίου και Γενικότερες Πληροφορίες, πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

 

5. Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Για πρώτη φορά εκπροσωπείται στις διαδικασίες της Training Day επίσημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στις θεματικές του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την επίδραση των ESG παραγόντων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και για τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας στην Ζώνη του Ευρώ. Έλαβε χώρα από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου του 2021, διαδικτυακά. Για να δείτε το Πρόγραμμα Ομιλητών, τα Πορίσματα Συνεδρίου και Γενικότερες Πληροφορίες, πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

 

6. ΣΤ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Αποτέλεσε το πρώτο δια ζώσης Συνέδριο από το 2019. Στο ΣΤ’ Συνέδριο εκπροσωπήθηκε η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας μέσω του Διοικητή της κ. Boris Vujčić -λίγες ημέρες πριν την επίσημη ένταξη της Κροατίας στο Ευρώ- και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του Communication Principal Adviser, κ. Gabriel Glöckler. Διεξήχθη από τις 9 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2022, στους χώρους της Τράπεζας της Ελλάδος (Training Day), του Μουσείου Μπενάκη (συνεδριάσεις επιτροπών) και του Σεράφειου του Δήμου Αθηναίων (συνεδριάσεις επιτροπών). Για να δείτε το Πρόγραμμα Ομιλητών, τα Πορίσματα Συνεδρίου και Γενικότερες Πληροφορίες, πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

1. Θεσμοί, οικονομία και αγορά ενέργειας

Αποτελεί την πρώτη επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη από την Get Involved σε συνεργασία με το Finance Club UoM. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα, την κατανόηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αλλά και οι γενικές προκλήσεις της Ελληνικής αγοράς.

 

2. Οι Σύγχρονες Όψεις Οικονομικής και Ενεργειακής Πολιτικής στην ΕΕ

Η δεύτερη επιστημονική ημερίδα της Get Involved σε συνεργασία με το Finance Club UoM. Ο στόχος της ημερίδας ήταν η εξέταση των σύγχρονων όψεων των οικονομικών και ενεργειακών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η σημασία των πρωτοβουλιών από τον χώρο του πανεπιστημίου για την ανάπτυξη της επιστήμης. Έλαβε χώρα στις 12 Απριλίου του 2019 στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕΔΕΑ. Για να δείτε το Πρόγραμμα Εκδήλωσης πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

 

3. An overview of Greek ESG Market

Η διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα οργανώθηκε σε συνεργασία με το Finance Club UoM. Οι θεματικές που καλύφθηκαν αφορούσαν τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον τραπεζικό κλάδο και στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων, τα Νομοθετικά Πλαίσια και την Εταιρική Διακυβέρνηση, τα Κριτήρια ESG καθώς και τα οφέλη τους για τις επιχειρήσεις. Πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου του 2022. Για Περισσότερες Πληροφορίες πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

 

4. Sustainable Future: ESG – Κατανοώντας τον πυλώνα πρόκληση για την ελληνική οικονομία

Αποτελεί την πρώτη επιστημονική ημερίδα του Sustainable Future. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η κατανόηση των κριτηρίων ESG, του κανονιστικού πλαισίου που τα περιβάλλει, αλλά και της σημασίας υιοθέτησής τους από τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπήρξε fire chat session με θέμα τις δυνατότητες ένταξης θεμάτων ESG στο προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2023, στο Μικρό Χρηματιστήριο, με ευγενική παραχώρηση της Εθνικής Τράπεζας. Για το Πρόγραμμα Εκδήλωσης και τη Σύνοψη Εκδήλωσης πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

 

5. Sustainable Future II: Prospects and Challenges of the Energy Sector

Η δεύτερη επιστημονική ημερίδα του εγχειρήματος Sustainable Future πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την νομική φοιτητική ομάδα του Just In Case. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η συζήτηση γύρω από το πεδίο της αγοράς ενέργειας και του ρόλου του συγκεκριμένου κλάδου στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Έλαβε χώρα στις 5 Μαΐου 2023 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για το Πρόγραμμα Εκδήλωσης και τη Σύνοψη Εκδήλωσης πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

1. Crypto Day

Αποτελεί την πρώτη επιστημονική ημερίδα της Get Involved με θέμα την επίδραση των κρυπτονομισμάτων και της σχετικής τεχνολογίας στο μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας και των αγορών. Πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2018, στο Αρχοντικό Μπενιζέλων, Αδριανού 96 στην Πλάκα. Για Περισσότερες Πληροφορίες πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

 

2. Holistic Overview of Digital Currencies and Blockchain

Η εν λόγω διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα οργανώθηκε σε συνεργασία με την φοιτητική ομάδα AUEB Students’ Investment & Finance Club. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του blockchain και των προοπτικών του, των Central Bank Backed Digital Currencies και των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα προαναφερθέντα ζητήματα. Έλαβε χώρα στις 5 Μαρτίου του 2022.

1. Student Day – Early Career Planning

Αποτελεί την πρώτη ημέρα καριέρας που οργάνωσε η Get Involved με την υποστήριξη του Finance Club UniPi. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα white papers των συμμετεχουσών εταιρειών και των απαιτήσεών τους ως προς τα ζητούμενα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Έλαβε χώρα στις 15 Μαρτίου του 2019 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Για το Πρόγραμμα Εκδήλωσης πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

 

2. Get to know studies in Banking & Financial Management

Αποτελεί την πρώτη δράση της Get Involved για την σύνδεση της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και των Αρσακείων Τοσιτσείων Σχολείων. Έλαβε χώρα στις 4 Μαρτίου του 2020 στο Αρσάκειο Εκάλης.

 

3. University Insights

Στην παρούσα εκδήλωση στόχος ήταν να δοθεί το βήμα στους φοιτητές, ώστε να διατυπώσουν την άποψή τους για τις σχολές και τα Πανεπιστήμιά τους ενημερώνοντας ,παράλληλα,  μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, μαθητές λυκείου ενημερώθηκαν από φοιτητές και αποφοίτους για έναν σημαντικό αριθμό πανεπιστημιακών τμημάτων σε κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου του 2021 διαδικτυακά. Για τους Ομιλητές Εκδήλωσης πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

1. e-Democracy Project

Αποτελεί την πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση της Get Involved σε συνεργασία με το UN SDSN Youth Greece και υποστήριξη από τον Ο.Η.Ε. και πιο συγκεκριμένα, από την ομάδα “Major Group for Children and Youth”. Ο στόχος του e- Democracy Project ήταν η ανάδειξη των προβληματισμών αλλά και των προκλήσεων που ήρθαν στην επιφάνεια από το ξέσπασμα της πανδημίας του SARS-Cov-2 στους τομείς της Οικονομικής Επιστήμης, της Πολιτικής Επιστήμης αλλά και της Δημόσιας Υγείας. Έλαβε χώρα στις 25 Απριλίου του 2020. Για τα Πορίσματα πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

 

2. Διεθνές Εμπόριο και Διεθνείς Επενδύσεις: Σημασία και Σύγχρονες Προκλήσεις

Η διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την φοιτητική ομάδα του Just In Case. Κεντρικά θέματα συζήτησης ήταν α) οι τάσεις στην εξέλιξη του διεθνούς οικονομικού δικαίου, β) η λειτουργία του “due diligence defense” στο πλαίσιο προσφορών στην αμερικανική αγορά δικαίου και γ) η πιθανή σύγκρουση μεταξύ της διεθνούς υποχρέωσης εφαρμογής διαιτητικής απόφασης και της συμμόρφωσης με την ενωσιακή απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Έλαβε χώρα στις 23 Οκτωβρίου του 2021. Για Περισσότερες Πληοροφορίες πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

 

3, Η πορεία της Νομισματικής Πολιτικής στην Ευρωζώνη την περίοδο της πανδημίας

Η εν λόγω διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Finance Club UniPi. Κεντρικά θέματα συζήτησης της εκδήλωσης αποτέλεσαν ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής, η αλληλοσυσχέτιση μεταξύ Νομισματικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής και τα νομισματικά εργαλεία καταπολέμησης πληθωριστικών πιέσεων στο πλαίσιο του New Normal. Έλαβε χώρα στις 25 Οκτωβρίου του 2021. Για Περισσότερες Πληροφορίες πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.