Οι Δράσεις μας

Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζας

Το ετήσιο Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για φοιτητές, το μοναδικό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί την κύρια δράση της Get Involved. Αποτελεί το μοναδικό φοιτητικό συνέδριο που αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων φοιτητών οικονομικών, νομικών και διεθνών ευρωπαϊκών τμημάτων στα σύγχρονα οικονομικά ζητήματα και στην κατανόηση της σημασίας της νομισματικής πολιτικής στην καθημερινότητά μας.

Διαρκεί τέσσερις ημέρες και οι φοιτητές καλούνται να πάρουν θέση Κεντρικών Τραπεζιτών και Νομικών, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο κράτος-μέλος της Ζώνης του Ευρώ. Το 2020 αποτέλεσε συνομιλητή της ΕΚΤ στα πλαίσια του προγράμματος ECB Listens.

Get Involved Intelligence

Η Get Involved στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της οικονομικής παιδείας, της διεπιστημονικότητας και της επιμόρφωσης των φοιτητών έχει αναπτύξει ένα σύνολο πολυεπίπεδων δράσεων εστιασμένων στην παρουσίαση με απλό και κατανοητό τρόπο των σημαντικότερων γεγονότων και πληροφοριών στον εκάστοτε τομέα. Αποτελείται από τρεις κύριες πρωτοβουλίες και πιο συγκεκριμένα από το ESG Insights, το Infographics Projects και την Σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου της ΕΚΤ.

Ευρετήριο Οικονομικών Όρων

Το Ευρετήριο Οικονομικών Όρων αναπτύχθηκε από την Get Involved με στόχο την καλύτερη κατανόηση σύνθετων και μη οικονομικών όρων, ανεξαρτήτως του επιστημονικού υπόβαθρου αλλά και του επιπέδου γνώσης του αναγνώστη. Η δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει 138 οικονομικούς όρους από 9 θεματικές ενότητες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να γίνουν κατανοητοί από το ευρύ κοινό και να καλύπτουν αρκετές «υφές» της οικονομικής επιστήμης.

Οι 9 θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει η ανανεωμένη έκδοση του Ευρετηρίου Οικονομικών Όρων είναι οι ακόλουθες: Γενικοί Οικονομικοί Όροι, Δημοσιονομική Πολιτική, Νομισματική Πολιτική, Οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας Ε.Ε. και ΕΚΤ, Χρήμα και Συνάλλαγμα, Είδη Αγορών και Αξιογράφων, Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, Δομή, Οργάνωση και Λειτουργίες των Επιχειρήσεων και Είδη Εταιριών.

Past Events

Θεμελιώδης στόχος Get Involved αποτελεί η ολιστική προσέγγιση των σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, η ομάδα της Get Involved διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων για την παρουσίαση των εν λόγω ζητημάτων στο σύνολο του εύρους τους μέσω επιστημονικών ημερίδων και workshops, με την συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, εκπροσώπων των θεσμών και ανθρώπων της αγοράς.

Στο εν λόγω τμήμα μπορείτε να πληροφορηθείτε για παλαιότερες εκδηλώσεις μας.