Η Κουλτούρα μας

Ο οργανισμός της Get Involved δεν περιορίζεται αποκλειστικά από τις διαφορές δράσεις και εγχειρήματα του. Αποτελείται από μια ομάδα νέων ατόμων και επιστημόνων, που τους ενώνουν κοινές αξίες και αρχές, οι οποίες αθροιστικά αναπτύσσουν την οργασωνιακή κουλτούρα της  Get Involved.

Η ομάδα της Get Involved προκειμένου να μοιραστεί με το κοινό την κουλτούρα που διέπει την λειτουργία της ανέπτυξε ένα Culture Deck δεκατεσσάρων σημείων που αποσκοπεί να αναδείξει ολιστικά τις αρχές και αξίες του οργανισμού.