Γνωρίζοντας την Get Involved

Η Get Involved ΑΜΚΕ ιδρυθήκε το 2017 και αποτελεί μία πρωτοβουλία νέων για την ανάπτυξη της οικονομικής παιδείας με διεπιστημονική προσέγγιση και χρήση σύγχρονων, βιωματικών μεθόδων εκπαίδευσης. Επιδίωξη μας είναι να αποτελούμε δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ θεσμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιχειρήσεων και της ενεργής νεολαίας. Για τον λόγο αυτό με το πέρας των ετών έχουμε αναπτύξει μια σειρά δράσεων, συνεργατικές σχέσεις με αναπτυξιακούς φορείς που συνδραμουν στην επίτευξή των στόχων μας.

 

Οι Δράσεις μας:

Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μοναδικό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, λειτουργεί ως δράση αναφοράς της Get Involved και διεξάγεται κάθε Δεκέμβριο από το 2017. Αποτελεί κορυφαίο συνέδριο για φοιτητές -όλων των βαθμίδων- και αποφοίτους, με οικονομικό, νομικό και διεθνών σχέσεων υπόβαθρο, όπου αποσκοπείται η εκπαίδευση στα σύγχρονα οικονομικά ζητήματα της Ζώνης του Ευρώ και ιδιαίτερα στην κατανόηση της επιρροής της νομισματικής πολιτικής στην καθημερινότητα των πολιτών και του ρόλου της ΕΚΤ στην οικονομία. Υποστηρίζεται από το 2019 από την Τράπεζα της Ελλάδος και από το 2021 από την Ένωση Ελληνικών Τράπεζων μεταξύ άλλων.
Το ESG Insights: Impactful Awareness αποτελεί μηνιαίο ESG newsletter που αναπτύσσεται και δημοσιεύετε σε συνεργασία με την Velos Advisory. Σε αυτό αναλύονται σφαιρικά οι πιο σημαντικές εξελίξεις ESG τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό . Περιλαμβάνει εξελίξεις που προέρχονται απο: τους επόπτες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κρατικούς φορείς, τους πιο σημαντικούς επενδυτές και επιχειρήσεις. Το πρώτο τεύχος δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2021 και από τότε περισσότερες από 200 εξελίξεις έχουν συμπεριληφθεί.
Το Ευρετήριο Οικονομικών Όρων αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την παροχή και επεξήγηση μεγάλου όγκου οικονομικών εννοιών στο ευρύ κοινό. Από το 2021 έχουν αναπτυχθεί 2 εκδοχές του, που πλέον περιλαμβάνουν 138 οικονομικούς ορισμούς από 9 θεματικές ενότητες. Η Get Involved πλην την ανάπτυξη του εν λόγω εγχειρίδιου, επιδιώκει μέσω στρατηγικών συνεργασιών να μεγιστοποιήσει το κοινό το οποίο το Ευρετήριο Οικονομικών Όρων απευθύνεται.
Για την επίτευξη του στόχου της διαδραστικής πριμοδότησης της οικονομικής παιδείας, η ομάδα της Get Involved έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών, όπως η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, η συγγραφή του Ευρετηρίου Οικονομικών Όρων και η διοργάνωση workshops. Παράλληλα, προσαρμόζοντας το πλάνο μας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει αναπτυχθεί η ψηφιακή πλατφόρμα Polymnia για την φιλοξενία διαδικτυακών εκδηλώσεων, η οποία λειτουργεί ως ένα εσωτερικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας των συμμετεχόντων.
Για την επίτευξη του στόχου της διαδραστικής ανάδειξης της οικονομικής παιδείας, η ομάδα της Get Involved έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών, όπως η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, η συγγραφή του Ευρετηρίου Οικονομικών Όρων και η διοργάνωση workshops. Παράλληλα, προσαρμόζοντας το πλάνο μας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει αναπτυχθεί η ψηφιακή πλατφόρμα Polymnia για την φιλοξενία διαδικτυακών εκδηλώσεων, η οποία λειτουργεί ως ένα εσωτερικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας των συμμετεχόντων.


Οι αξίες μας:

Οι αρχές της Get Involved περιστρέφονται γύρω από την ανάδειξη της ομαδικότητας, της αξιοκρατίας και την ανάδειξη των ατόμων και των ιδεών τους μέσω της υγιούς συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Η Get Involved πιστεύοντας στην έννοια της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης διαμορφώνει την ομάδα της από άτομα με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο και διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία της πολυπρισματικής προσέγγισης. Αυτό που ενώνει την ομάδα είναι η κοινή επιδίωξη των μελών για συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο και την ενίσχυση των νέων επιστημόνων.Βασικός πυλώνας στρατηγικής της Get Involved είναι η διαρκής και παράλληλη εξέλιξη τόσο του οργανισμού, όσο και των μελών της. Ταυτόχρονα, η καθετή και οριζόντια λειτουργία της εξασφαλίζει την ολιστική προσέγγιση και συμμετοχή της ομάδας στα εγχειρήματά της.

 

Εξωστρέφεια και συνεργασίες:

Κεντρικός άξονας της κουλτούρας της Get Involved είναι η επένδυση στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών για την διαρκή βελτίωση του αποτυπώματός της.
Η Get Involved για το σύνολο των δράσεών της συμβουλεύεται τα μέλη του Advisory Board της, το οποίο αποτελείται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς υποστηρικτές.
Τέλος, σημαντικό μέρος των εγχειρημάτων της Get Involved έχουν αναγνωριστεί από θεσμικούς φορείς, αλλά και από την αγορά. Χαρακτηριστικά το ΣΤ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναγνωρίστηκε και υποστηρίχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τράπεζων, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεθνώς Διαπραγματεύσεων του ΟΠΑ, την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, την Alpha Bank και την ΕΕΔΑΔΠ.