Γνωρίζοντας την Get Involved

Η Get Involved συνιστά μία μη- κερδοσκοπική νεανική πρωτοβουλία, που ιδρύθηκε το 2017 και επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των θεσμών, της αγοράς και των ακαδημαϊκών με τους νέους στην Ελλάδα. Σκοπός μας είναι η προάσπιση της οικονομικής παιδείας μέσω μίας διεπιστημονικής προσέγγισης.

Προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας, πραγματοποιούμε πληθώρα δράσεων, όπως επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και εκθέσεις, απευθυνόμενα σε φοιτητές και αποφοίτους. Μέσα από τα εγχειρήματα, επιδιώκουμε να μεταδώσουμε τις αξίες μας και να προσφέρουμε στους συμμετέχοντες προστιθέμενη αξία. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα επικοινωνίας, ώστε να επιτύχουμε την αμφίδρομη επικοινωνία με το κοινό και να διασφαλίσουμε πως οι πρωτοβουλίες μας ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Όλες οι δράσεις μας παρέχουν μία ολιστική προσέγγιση του εκάστοτε προς- εξέταση θέματος.

Η Get Involved όμως δεν αποτελείται μόνο από τις δράσεις της; οι άνθρωποί της αποτελούν τον πυρήνα της ομάδας. Τα μέλη του οργανισμού μοιράζονται τις ίδιες αξίες και την ίδια διάθεση να συνεισφέρουν ενεργά στα εγχειρήματα. Προκειμένου να επικοινωνήσουμε σαφέστερα την παρούσα δέσμευση, παρακάτω έχουμε αναπτύξει και κοινοποιήσει ένα Culture Deck, το οποίο υπογραμμίζει τις βασικές αρχές της ομάδας.

 

Οι δράσεις μας:

Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ: Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις των φοιτητών γύρω από τον ρόλο της ΕΚΤ και να τούς πληροφορήσει σχετικά με σύγχρονα οικονομικά ζητήματα. Το συνέδριο εκτυλίσσεται γύρω από τις αρμοδιότητες των οργάνων της ΕΚΤ και των Γενικών Συνέλευσεων της. Λαμβάνει χώρα ετησίως από το 2017 και διαρκεί τέσσερις μέρες.

Sustainable Future: Το εγχείρημα του Sustainable Future, στοχεύει να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και τους αποφοίτους σχετικά με τις εξελίξεις και τα ζητήματα που αφορούν την Βιωσιμότητα και τους δείκτες ESG. Αποτελείται από δύο πυλώνες: ESG Insights- Impactful Awareness newsletter, που δημοσιεύεται σε μηνιαία βάση και στην διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, που εξετάζουν ποικιλία θεματικών γύρω από την Βιωσιμότητα και το ESG.

Η δράση του ESG Insights ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 σε συνεργασία με την Velos Advisory, με την οπτική να ενημερώνει το κοινό για τις πιο σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ESG, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Από την εκκίνηση του, το newsletter, έχει διερευνήσει περισσότερες από 300 εξελίξεις, προερχόμενες από 146 οργανώσεις σε 20 χώρες.

Τα επιστημονικά σεμινάρια του Sustainable Future, επιδιώκουν να εμπλουτίσουν την κατανόηση των νέων σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται από την πράσινη μετάβαση και σχετικά με τις καλύτερες δυνατές πρακτικές και πολιτικές που διαμορφώνονται παγκοσμίως. Τα σεμινάρια ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2023 και αποτελούν διεπιστημονικές εκδηλώσεις.

Ευρετήριο Οικονομικών Όρων: Το ευρετήριο των Οικονομικών Όρων είναι ένα από τα κύρια εργαλεία της Get Involved, ώστε εκείνη να προωθήσει την οικονομική παιδεία σε ένα διευρυμένο κοινό. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 9 θεματικές και 138 οικονομικούς όρους. Πέρα από το ευρετήριο, αναζητούμε νέους τρόπους προσέγγισης των οικονομικών ορισμών, αξιοποιώντας νέες εκδοχές του ήδη υπάρχοντος Ευρετηρίου και χρησιμοποιώντας τους πομπούς επικοινωνίας της ομάδας.

 

 

Οι αξίες μας:

Η κουλτούρα και οι αξίες της Get Involved εξασφαλίζουν την δυνατότητά μας να επιτεύξουμε τους στόχους μας με τον δικό μας τρόπο. Η κουλτούρα μας αποτελεί ένα σύνολο των αξιών, των αρχών και των φιλοδοξιών της ομάδας. Προκειμένου να διασφαλίσουμε πως η ομάδα ακολουθεί τις αξίες και τις αρχές, έχουμε αναπτύξει και μοιραστεί ένα Culture Deck. Οι βασικές αρχές του είναι:

  1. Δίαυλος Επικοινωνίας: Απώτερος σκοπός της ομάδας είναι να αποτελέσει έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των θεσμών, της αγοράς και των ακαδημαϊκών με τους νέους φοιτητές και αποφοίτους.
  2. Ολιστική Προσέγγιση των ζητημάτων: Οι θεματικές που εξετάζουμε στις δράσεις μας πρέπει να διερευνώνται πολύπλευρα, αποτυπώνοντας την οπτική γωνία όλων των εκπροσωπούμενων ομάδων (θεσμοί, αγορά, ακαδημία).
  3. Είμαστε οι Άνθρωποί μας: Η Get Involved δεν είναι μόνο τα εγχειρήματα, αλλά τα μέλη της, που αποτελούν την καρδιά και τον πυρήνα της οργάνωσης και της κουλτούρας.
  4. Παράλληλη Ανάπτυξη: Η ομάδα αναπτύσσεται μαζί με τα μέλη της, και τα μέλη της εξελίσσονται παράλληλα με την οργάνωση.
  5. Διαρκώς αυξανόμενη επιστημονική περιέργεια: Στοχεύουμε να παρέχουμε τα απαραίτητα ερεθίσματα στο ακροατήριό μας, ώστε εκείνοι να εξακολουθήσουν στην συνέχεια να ερευνούν τα εξεταζόμενα ζητήματ
  6. Διαφάνεια και Ανεξαρτησία: Η ανεξαρτησία μας εγγυάται την επίτευξη του αντικειμένου μας; την ολιστική προσέγγιση της προάσπισης της οικονομικής παιδείας. Μέσω της διαφάνειας, εγγυόμαστε την ανεξαρτησία μας
  7. Αξιοκρατία και Διαφάνεια: Τα μέλη μας αξιολογούνται βάσει της συνεισφοράς τους στις δράσεις μας και το έργο τους κοινοποιείται στο κοινό μας.
  8. Προστιθέμενη Αξία: Στόχος μας είναι να παρέχουμε νέες ιδέες και προτάσεις, αποφεύγοντας την ανακύκλωση των ήδη υπαρχόντων, ώστε να αναπτύσσουμε προστιθέμενη αξία μέσω της δουλειάς μας.
  9. Πλουραλισμός και Συλλογικότητα: Στην Get Involved, δεν πιστεύουμε στις ατομικές επιτυχίες και αποτυχίες, τα αποτελέσματα είναι συλλογικά.
  10. Αναπτύσσοντας Πληθώρα Δεξιοτήτων: Για να επιτύχουμε τον στόχο της πολύπλευρης και διεπιστημονικής προσέγγισης, η ομάδα πρέπει να εκπροσωπεί τις συγκεκριμένες αξίες ενεργά.