Γίνε Μέλος

H Get Involved αναπτύσσεται μέσω των συνεργατών της!

Η Get Involved ΑΜΚΕ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται τον Οκτώβριο του 2017 και από τότε έχει αναπτύξει μια σειρά λειτουργιών και διαδικασιών. Αποτελεί μία πρωτοβουλία νέων για την ανάπτυξη της οικονομικής παιδείας σε διεπιστημονικό επίπεδο, με τη χρήση σύγχρονων και βιωματικών μεθόδων εκπαίδευσης.

Συνοπτικά, οι κύριοι άξονες δράσεών μας (για περισσότερα πατήστε εδώ):

  • Το –μοναδικό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο- Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
  • Τα εγχειρήματα του Intelligence, που αποτελούν τον συνδυασμό των εκπονούμενων εγχειρημάτων της επιστημονικής ομάδας της Get Involved.
  • Την διοργάνωση διάφορων επιστημονικών ημερίδων και workshops.

Οι αξίες που διέπουν την ομάδα μας

Οι αρχές της Get Involved περιστρέφονται γύρω από την ανάδειξη της ομαδικότητας, της αξιοκρατίας και την ανάδειξη των ατόμων και των ιδεών τους μέσω της υγιούς συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Η Get Involved πιστεύοντας στην έννοια της ποικιλομορφίας απαρτίζει την ομάδα της από άτομα με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία της διαφορετικής προσέγγισης. Αυτό που ενώνει την ομάδα είναι η κοινή επιδίωξη των μελών για συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο και την ενίσχυση των νέων επιστημόνων.

Βασικός πυλώνας στρατηγικής της Get Involved είναι η διαρκής και παράλληλη εξέλιξη τόσο του οργανισμού, όσο και των μελών της. Ταυτόχρονα, η κάθετη και οριζόντια λειτουργία της εξασφαλίζει την ολιστική προσέγγιση και συμμετοχή της ομάδας στα εγχειρήματά της.

Το προφίλ των συνεργατών μας

Η ομάδα της Get Involved αποτελείται από φοιτητές κάθε επιπέδου (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου), νέους επαγγελματίες και υποψήφιους διδάκτορες. Τα κύρια επιστημονικά υπόβαθρα της ομάδας είναι τα οικονομικά, η νομική και οι διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, χωρίς όμως να περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτά.

Πρόταση συνεργασίας

Θέση: Junior Associate

Η θέση του/της Junior Associate αποτελεί το επίπεδο έναρξης της συνεργασίας με την Get Involved. Ο/Η Junior Associate μπορεί να συμμετέχει στο σύνολο των εγχειρημάτων της ομάδας, ανάλογα με τον χρόνο και το ενδιαφέρον του/της. Η θέση του/της Junior Associate εξασφαλίζει ότι το νέο μέλος της ομάδας θα λαμβάνει πάντα την υποστήριξη από τουλάχιστον έναν/μια Senior Associate κατά την συμμετοχή του/της σε κάποια διαδικασία ή σε κάποιο εγχείρημα της ομάδας.

Η θέση αυτή και η θετική απόδοση σε αυτό το επίπεδο θα καθορίσει συνολικά τα βήματα της συνεργασίας. Με την εκμάθηση των διαδικασιών, της κουλτούρας και του modus operandi της ομάδας το νέο μέλος θα μπορεί να συμμετέχει σε μεγαλύτερο αριθμό δράσεων, αλλά και να έχει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας.

Λειτουργούν σε βάση εθελοντικής συνεργασίας με την εταιρεία.

Τμήματα

Επιστημονικό Τμήμα

Το Επιστημονικό Τμήμα της Get Involved αποτελεί το αρμόδιο τμήμα για την προετοιμασία, ερευνά και συγγραφή των εγχειρημάτων του Intelligence, ονομαστικά της Σύνοψης Οικονομικού Δελτίου και του ESG Insights.

Ο φόρτος εργασίας είναι συγκριτικά υψηλότερος σε σχέση με τα άλλα τμήματα, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των εγχειρημάτων που συμμετέχει το κάθε μέλος. Ενδεικτικά, η μέση διάρκεια ανάμεσα σε δύο δημοσιεύσεις ενός εγχειρήματος, μπορεί να είναι από δυο έως έξι εβδομάδες.

Τμήμα Μάρκετινγκ

Το Τμήμα Μάρκετινγκ της Get Involved χωρίζεται σε δυο ομάδες. Η πρώτη είναι το Content Creation & Social Media Management που είναι αρμόδια για την ανάπτυξη της εικόνας και των εγχειρημάτων μας. Αναλυτικότερα, αναπτύσσει τα γραφιστικά που χρησιμοποιούνται τόσο στα Social Media, όσο και στην ιστοσελίδα της Get Involved, τα λεκτικά κείμενα που τα συνοδεύουν, βρίσκει νέα κανάλια επικοινωνίας με τους stakeholders μας και επιδιώκει την συνεχή βελτίωση της εταιρικής εικόνας μας.

Η δεύτερη ομάδα είναι το Corporate Communications η οποία είναι αρμόδια για την επικοινωνία και ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων της Get Involved με τους ποικίλους stakeholders της. Η Get Involved έχει αναπτύξει στο πέρας των ετών στρατηγικές συνεργασίες με θεσμικούς φορείς, επιχειρήσεις και φοιτητικούς/νεανικούς οργανισμούς. Ο ρόλος του εν λόγω τμήματος είναι η διατήρηση των σχέσεων με τους υπάρχοντες συνεργάτες, αλλά και η εύρεση νέων συνεργασιών που θα συμβάλουν στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα εγχειρήματα της Get Involved.

Διαδικασία αίτησης

Η διαδικασία υποβολής αίτησης συνεργασίας με την Get Involved είναι απλή και παραμένει ανοικτή στο σύνολο του έτους. Το μόνο που έχει να κάνει ένας/μια υποψήφιος είναι να μεταβεί στην φόρμα αίτησης και να συμπληρώσει κάποια προσωπικά στοιχεία του/της, να επισυνάψει το βιογραφικό σημείωμά του/της (σε μορφή PDF) και να γράψει τους λόγους που θέλει να γίνει μέλος της Get Involved (μεγάλη προσοχή δίδεται σ’ αυτό το σημείο από την διοικητική ομάδα).

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο/η υποψήφιος θα λάβει ένα μήνυμα από μέλος της Get Involved όπου θα τον/την ενημερώνει για την εξέλιξη της αίτησής του/της. Εφόσον αυτή η εξέλιξη είναι θετική, προγραμματίζεται μια κλήση (είτε μέσω Google Meets, είτε μέσω Zoom) με την διοικητική ομάδα και μέλος του τμήματος Διαδικασιών. Τέλος, εφόσον και η εξέλιξη της εν λόγω κλήσης είναι θετική, τότε ο/η υποψήφιος ενημερώνεται για την ένταξή του/της στην ομάδα της Get Involved, αλλά και για το τμήμα και τις αρμοδιότητές του/της.